Přeskočit navigaci

Vznik a rozvoj waldorfského školství ve světě i u nás

První waldorfská škola byla v německém Stuttgartu otevřena 7.září 1919, tedy rok po skončení 1.světové války, která zanechala Evropu v těžkých hospodářských a sociálních problémech. Její založení bylo vedeno potřebou obnovy duševního života, který by byl odezvou na zoufalou a palčivou situaci doby, a vytvoření pedagogického směru plně odpovídajícího potřebám a zájmům člověka. Waldorfská škola byla prvním a zároveň nejživotaschopnějším dílem realizovaným na základě Steinerovy koncepce sociální trojčlennosti.

V období mezi světovými válkami vzniklo v Evropě a v Severní Americe celkem 19 škol. V průběhu druhé světové války byly waldorfské školy v některých zemích zakázány a svou činnost mohly znovu obnovit až po roce 1945. Podíváme-li se na zastoupení waldorfské pedagogiky v dnešním světě (www.freunde-waldorf.de), zjistíme, že v uplynulých padesáti letech zaznamenává podstatný nárůst ze 77 škol v 17 zemích světa v roce 1960 na 1017 škol v 66 zemích v roce 2010. O univerzalitě tohoto pedagogického směru svědčí také to, že své příznivce nachází na všech pěti kontinentech. Nejsilněji je zastoupena Evropa s více než 60% všech waldorfských škol, z nichž přibližně třetina je v Německu, a Severní Amerika, kde se nachází 15% škol.

Zajímavé je také sledovat, v jakém období vznikaly jednotlivé školy. Zatímco v Severní Americe, západní Evropě a Austrálii počet škol v posledních třiceti letech narůstá plynule, východní Evropa svůj hlavní rozmach zažila v 90. letech, tedy bezprostředně po pádu komunistických režimů. Od roku 2000 je nejvýraznější nárůst v Jižní Americe a především v Asii, kde se za posledních deset let více než dvojnásobil počet waldorfských škol, konkrétně nejvíce v Izraeli, Japonsku a Indii.

Vznik prvních waldorfských škol v České republice mohl nastat až po změně politického systému v listopadu 1989. V letech 1990–1992 bylo založeno prvních šest základních škol (v Písku, Příbrami, Ostravě, Praze, Semilech a Pardubicích) a podle statistiky na www.iwaldorf.cz existuje ke konci roku 2009: 15 mateřských škol, 10 základních škol, 1 speciální škola, 4 střední školy, 5 mateřských/rodinných center a 4 iniciativy, které usilují o založení nové školy. Z 10 základních škol je 8 plně organizovaných (tj. provozuje všech devět ročníků) a 2 nejmladší spravují prozatím jen některé ročníky. Z hlediska zřizovatele jsou všechny základní školy státní, s výjimkou školy v Českých Budějovicích, kterou zřizuje obecně prospěšná společnost. Práci škol zaštiťuje a vůči veřejnosti a v legislativní oblasti školy zastupuje Asociace waldorfských škol České republiky. Ta zabezpečuje také další vzdělávání učitelů, podílí se na publikační činnosti, koordinuje součinnost mezi stávajícími školami a vyjadřuje se ke vzniku nových škol.

Zpracovala: Mgr. Kateřina Dvořáková Ph.D.

© 2001–2024 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑