Přeskočit navigaci
EUpenizeskolam.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice o.p.s. se stala příjemcem finanční podpory pro zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách – EU peníze školám.

 

Podpořený grantový projekt  CZ.1.07/1.4.00/21.3801 má název „ZŠW – škola pro srdce, hlavu i ruce“.

Realizace začala 1. 11. 2012, předpokládané ukončení bude nejpozději  30. 4. 2015.

 

Projektový záměr

1. Cíl projektu

ZŠW a MŠ ČB o.p.s. byla založena v roce 2008 otevřením 4 tříd. V každém následujícím roce byly otevřeny další 2 třídy, takže ve školním roce 2011/2012 je škola již plně organizovaná s provozem všech devíti ročníků, tj. 173 žáků.  Učitelský sbor tvoří  jak zkušení učitelé, tak mladí, kteří učebními postupy trvale pracují na zvyšování kvality vzdělávání našich žáků.

Projekt „ZŠW České Budějovice - škola pro srdce, hlavu i ruce “ vychází ze školního vzdělávacího plánu Základní školy waldorfské a mateřské školy ČB o.p.s., autoevaluace  a SWOT analýzy školy.  Domníváme, že nejvíce užitečné a prospěšné bude věnovat  naši energii a prostředky v rámci projektu do oblastí jazyků a ICT. Při jeho sestavení bylo třeba reagovat na aktuální materiálně-technické potřeby školy ve spojení s potřebami kurikulárními. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání žáků naší školy. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a používáním učebních materiálů ve výuce.

Podpořená témata:

a) Inovace výuky

Na druhém stupni budou šablony použity na zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů a k podpoře výuky cizích jazyků na obou stupních naší školy.

Považujeme také za nutné modernizovat výchovně-vzdělávací proces a zkvalitnit výuku prostřednictvím ICT. Mezi priority této oblasti patří vybudovaní nové přenosné PC učebny, která bude plně vyhovovat potřebám školy.  Nová učebna bude disponovat 8 pracovními stanicemi a jednou učitelskou stanicí, přenosným dataprojektorem s možností interaktivní výuky.

b) DVPP

Vzhledem k celkovému zaměření projektu bude i v oblasti DVPP podpořeno vzdělávání  ve výuce cizích jazyků., ve vzdělávání v oblasti digitálních technologií a ve vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů.

 

2. Počet žáků, kteří budou mít užitek z toho, že se účastní klíčových aktivit

Projekt je zaměřen na všechny žáky naší školy.

 

3. Počet učitelů, kteří budou mít užitek z toho, že se zapojí do klíčových aktivit.

Do klíčových aktivit bude zapojena většina učitelů naší školy.

 Přínos pro ně vidíme zejména v následujících bodech:

» učitelé budou oceněni za nadstandardní práci navíc – sami ji často vykonávají již teď zcela bez nároku na ohodnocení nebo za minimální odměnu

» učitelé budou mít motivaci zkvalitnit svoji výuku a motivovat k tomuto zkvalitnění i ostatní

» učitelé získají v projektu znalosti a dovednosti, které budou využívat i po skončení projektu

 

4. Konečný výsledek projektu

Očekávaným výsledkem projektu bude:

- zlepšení materiálního vybavení školy

- vytvoření nových moderních výukových materiálů v tištěné i digitální podobě

- další vzdělávaní pedagogických pracovníků podporující používání moderních vyučovacích metod a prohloubení kvality vyučovacího procesu

 

Výsledkem projektu bude vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvoření podmínek pro dosažení většího studijního pokroku ze strany žáků a vytvoření řady vzdělávacích materiálů, které budou dostupné všem učitelům ve škole. Ti je tak budou moci použít nejen přímo pro výuku, ale zejména jako inspiraci pro tvorbu vlastních materiálů v budoucnu. Při vzniku materiálů chceme klást důraz na jejich kvalitu a na to, aby byly využitelné opakovaně a také využitelné ostatními učiteli.

Ze strany podpořených žáků očekáváme kladné reakce a ze strany rodičů podporu. Měřitelným výstupem projektu by měla být pozitivní změna v pohledu žáků i učitelů na podpořené oblasti v rámci pravidelných autoevaluačních šetření ve škole.

Projekt pomůže naší škole v následujících dvou letech realizovat aktivity, na které bychom za běžných okolností neměli prostředky.

Učitelé školy zpracovávají 300 digitálních učebních materiálů v rámci šablony III/2  pro inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím informačních technologií.

 Dále pracují na výrobě 72 učebních materiálů směřujících k rozvoji výuky anglického a německého jazyka.

Veřejná zakázka
Vybraný dodavatel veřejné zakázky: viz dokument (formát PDF, 110 kB)

© 2001–2024 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑