Přeskočit navigaci

Charakteristika tříd

Následující charakteristika představuje specifické činnosti a témata vyučování, se kterými se děti seznámí v jednotlivých ročnících.

Co (také) čeká děti v 1.třídě?

 • velká tiskací písmena (vyučovaná prostřednictvím obrazných příběhů) v českém jazyce
 • klasické pohádky jako vyprávěcí látka
 • arabské i římské číslice, počítání v oboru do 20 (všechny čtyři základní operace) v matematice
 • oblé a hranaté formy v kreslení forem
 • písničky, básničky, jazykové hry, vyprávění a jednoduché dramatizace ve dvou cizích jazycích
 • základy hry na pentatonickou flétnu v hudební výchově
 • malování s akvarelovými barvami a voskovými bločky
 • výroba dřevěných jehlic a pletení v rukodělných činnostech
 • návštěva třídního učitele v prostředí domova dítěte

nahoru

Co (také) čeká děti ve 2.třídě?

 • malá tiskací písmena, abeceda a první čítanka (napsaná a ilustrovaná rodiči) v českém jazyce
 • bajky a legendy ve vyprávění a jejich dramatizace
 • násobkové řady v matematice
 • cvičení symetrie v kreslení forem
 • nové písničky, říkanky a hry v obou cizích jazycích
 • nové melodie na pentatonickou flétnu v hudební výchově
 • pletení zvířátek v rukodělných činnostech
 • žonglování s míčky jako prostředek rozvoje motoriky a pohybové koordinace

nahoru

Co (také) čeká děti ve 3.třídě?

 • psací písmo, vyjmenovaná slova a první kniha pro společné čtení v českém jazyce
 • stvoření světa a starozákonní příběhy ve vyprávění
 • písemné sčítání/odčítání a převody jednotek v matematice
 • hledání harmonie prostřednictvím složitějších cvičení asymetrie v kreslení forem
 • tři zcela specifické a velmi činnostně orientované epochy:
  • Ze zrna chléb (celoroční mezipředmětový projekt – poznávání druhů obilí a půd, práce s obilím od obdělání a přípravy pole přes setí, pozorování růstu obilí, sklizeň, mlácení, mletí až k pečení chleba)
  • Stavitelství (epocha zaměřená na téma „jak lidé žijí“, jejíž součástí je také vytvoření jednoduché a užitečné stavby, např. lavičky nebo domku na nářadí, při které děti zažijí tradiční stavitelské práce jako tvorba základů, zdění z cihel, opracování dřeva)
  • Řemesla (prožitkově zaměřené poznávání tradičních řemesel spojené s návštěvami několika řemeslníků)
 • hra na sopránovou flétnu v hudební výchově
 • háčkování čepice v rukodělných činnostech
 • nejpozději ve třetí třídě malé divadelní představení v českém nebo cizím jazyce

nahoru

Co (také) čeká děti ve 4.třídě?

 • objevování prvních gramatických jevů v českém jazyce
 • severské mýty ve vyprávění
 • písemné násobení a dělení a zlomky v matematice
 • proplétané motivy, spojení krásy a přesnosti v kreslení forem
 • nové epochy — vlastivěda a nauka o zvířatech a v rámci těchto epoch první rozsáhlejší písemné práce
 • malování konkrétních předmětů, postav a zvířat ve výtvarné výchově
 • vyšívání křížkovým stehem v rukodělných činnostech
 • čtení a psaní v cizích jazycích
 • kánony a složitější melodie na sopránovou flétnu v hudební výchově

nahoru

Co (také) čeká děti v 5.třídě?

 • příběhy a mýty starověkých kultur ve vyprávěcí látce
 • geometrie volné ruky v kreslení forem
 • společně s páťáky z ostatních českých waldorfských škol účast na antických olympijských hrách
 • nové epochy – nauka o rostlinách a dějepis (zaměřený na starověké kultury – Indie, Persie, Mezopotámie, Egypt, Řecko)
 • malování rostlin ve výtvarné výchově
 • pletení ponožek/rukavic s pěti jehlicemi nebo šití látkových zvířátek v rukodělných činnostech
 • první cizojazyčná četba

Úvod do epochy geometrie Geometrie v prostoru Geometrie v prostoru Výtvarná výchova pyramidy Anglický jazyk Anglický jazyk - obálka sešitu Anglický jazyk - práce do sešitu Anglický jazyk - práce s čítankou Dějepis - práce do sešitu Kreslení forem Divadelní představení na téma řecké mytologie Olympijské hry žáků 5.tříd waldorfských škol ve starořeckém duchu

nahoru

Co (také) čeká děti v 6.třídě?

 • větná skladba v gramatice a balady v literatuře
 • středověké příběhy ve vyprávění
 • procenta a přímá úměrnost v matematice, rovinné útvary v geometrii
 • světlo a stín v kreslení forem
 • nové epochy a předměty – mineralogie, fyzika, zeměpis, pěstitelské práce
 • dějiny Říma a středověku v dějepise
 • kresba uhlem ve výtvarné výchově
 • práce se dřevem v rukodělných činnostech

nahoru

Co (také) čeká děti v 7.třídě?

 • objevitelské cesty a vynálezy ve vyprávění
 • řešení rovnic v matematice, kruh a kružnice v geometrii
 • mechanika ve fyzice
 • člověk v přírodopisu
 • nový předmět – chemie
 • objevitelské cesty a renesance v dějepise
 • malování technikou vrstvení barev ve výtvarné výchově
 • výroba pohyblivé hračky nebo mísy v dřevořezbě

nahoru

Co (také) čeká děti v 8.třídě?

 • mnohočleny v matematice, tělesa a platónská tělesa v geometrii
 • mechanika tekutin a elektřina ve fyzice
 • organická chemie – škroby, cukry, tuky, bílkoviny, kvašení; ropa, uhlí, zemní plyn
 • zoologie a biologie člověka (kostra, svaly, smysly)
 • novověk, koloniální mocnosti a průmyslová revoluce v dějepise
 • světadíly a multikulturalita v zeměpise
 • život a dílo významných osobností ve vyprávění
 • perspektiva ve výtvarné výchově
 • umělecky zaměřená a veřejně prezentovaná ročníková práce (půlroční individuální projekt)
 • nastudování a předvedení divadelní hry (celoroční třídní projekt)
 • šití oděvu v ručních pracích, výroba předmětů každodenní potřeby v dřevořezbě

nahoru

Co (také) čeká děti v 9.třídě?

 • soustavy lineárních rovnic, funkce a jejich znázorňování v matematice
 • energie ve fyzice
 • procesy vzniku látek v chemii
 • orgánové soustavy člověka v přírodopisu
 • základy informatiky
 • svět a naše země ve 20. století
 • Česká republika, geologie a globální problémy lidstva v zeměpise
 • život a dílo významných osobností ve vyprávění
 • tvůrčí psaní v českém jazyce
 • grafické techniky a černobílé kreslení ve výtvarné výchově

nahoru

© 2001–2024 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑