Přeskočit navigaci

Třídy

Naposledy upraveno 8. 9. 2023 v 09:49.

V mateřské škole jsou 3 třídy:

Dvě třídy mají provoz od 6:45 do 16:30 hodin, třetí třída od 7:30 do 16:30 hodin – ve dvou třídách se po obědě scházejí a odpočívají děti, které nespí (především předškoláci), po 45 min. klidu na matraci se děti věnují klidovým aktivitám - tvoření. Ve 14:15 mají děti odpolední svačinu. Třídy se spojují při sníženém počtu dětí do jedné třídy. Průběh dne ve WMŠ je podřízen pravidelnému rytmu. Je zde snaha nastolit rovnováhu mezi volnou hrou dětí pro rozvoj jejich vlastní iniciativy a mezi společnou činností skupiny vedené učitelkou. Ve třídě Sluníček je 16 dětí, ve třídě Skřítků je 15 dětí a ve třídě Včelek je 15 dětí.

Režim dne Sluníčka:

6:45 – 8:30 ranní volné hry dětí
8:30 – 8:50 ranní kruh
8:50 – 9:10 přesnídávka
9:10 – 9:30 dopolední činnost dle rozvrhu týdne
9:30 – 11:30 pobyt venku
11:30 – 11:45 pohádka
11:50 – 12:15 oběd sluníčka
12:15 – 12:30 příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí
12:30 – 14:15 mladší děti – odpolední odpočinek na lůžku, klidové aktivity
starší děti – odpolední odpočinek, tvořivé aktivity
14:15 – 14:40 svačina
14:40 – 16:30 volná hra a rozcházení dětí

Režim dne Skřítci:

6:45 – 8:30 ranní volné hry dětí
8:30 – 8:50 přesnídávka
8:50 – 9:05 ranní kruh
9:05 – 9:20 dopolední činnost dle rozvrhu týdne
9:20 – 11:20 pobyt venku
11:20 – 11:30 pohádka
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 12:30 příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí
12:30 – 14:15 mladší děti – odpolední odpočinek na lůžku, klidové aktivity
starší děti – odpolední odpočinek, tvořivé aktivity
14:15 – 14:40 svačina
14:40 – 16:30 volná hra a rozcházení dětí

Režim dne Včelky:

6:45 – 8:30 ranní volné hry dětí
8:30 – 8:50 přesnídávka
8:50 – 9:05 ranní kruh
9:05 – 9:20 dopolední činnost dle rozvrhu týdne
9:20 – 11:20 pobyt venku
11:20 – 11:50 oběd
11:50 – 12:00 pohádka
12:00 – 12:30 tvořivé činnosti + příprava na odpočinek
12:30 – 14:15 mladší děti – odpolední odpočinek na lůžku, klidové aktivity
starší děti – odpolední odpočinek, tvořivé aktivity
14:15 – 14:40 svačina
14:40 – 16:30 volná hra a rozcházení dětí

 

Významné místo v průběhu každého dne v MŠ zaujímá klasická pohádka, která je dětem zpočátku vypravována, později umělecky ztvárněna (např. doprovázena hudbou, předváděna s pomocí loutek). Pohádka je obměňována přibližně za 2 týdny, což umožňuje dětem hluboké procítění děje ve všech detailech a následné přenesení do jejich her.

Vybavení tříd:
Je naší snahou, aby prostředí školky a tříd bylo co nejútulnější. Na výzdobu, závěsy i vybavení tříd byly a jsou použity materiály z bavlny, lnu, hedvábí, vlny v jemných pastelových barvách. V každé třídě má své místo roční stůl, který svým obsahem dětem připomíná co se právě děje v přírodě.

Pro svůj přirozený vývoj potřebují děti hračky, které podněcují jejich myšlení, fantazii a kde se samy mohou projevit tvůrčím způsobem. Proto jsou hračky často vyrobeny ručně, z přírodních materiálů – panenky, zvířátka. Nedílnou součástí jsou i přírodniny – kaštany, žaludy, kameny, šišky, špalíčky, mech, klacíky, apod. Ve třídách nenajdete multimediální techniku (televizi, video), plastové hračky, apod.

Poskytujeme dětem co nejširší nabídku toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti dává do souladu. Veškerá činnost je vedena vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívat a spoluvytvářet život v MŠ a jejím blízkém okolí. Proto učitelka provádí všechny činnosti s dětmi (šije, maluje, peče chléb, apod.), principem je zde výchova napodobováním.

Doba trvání činnosti je přizpůsobena věku dětí, jejich individuálním potřebám a schopnostem. Děti během řízených činností a volné hry navazují kontakty a my podporujeme vznik dětských přátelství a vzájemných vztahů ve skupině, děti se učí navzájem si pomáhat, požádat o pomoc kamaráda nebo dospělého. Tím se u dítěte rozvíjí socializace. U dětí je rozvíjeno také jejich sebevědomí, sebedůvěra, sebeúcta a kladné sebehodnocení, které jsou východiskem pro možnost prožít život bez pocitu ohrožení a bez strachu.

Naše školka je plná lásky, umožňující dětem prožít sílu osobních vzorů vychovatelů i rodičů a jejich přátel ve vzájemné spolupráci.

© 2001–2024 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑