Přeskočit navigaci

Projekty

Současné projekty:

 • ROZVÍJÍME SE – Operační program Jana Ámose Komenského – OP JAK
  reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001608. OP JAK navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrné personální pozice – školní asistent. Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.
 • PDF Využití projektové činnosti středisek environmentální výchovy na WŠ
  projekt v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
 •  

  Zapojení a spolupráce:

   

  Projekty v předešlých letech:

  Projekt POMÁHÁME SI

  Projekt v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II.pdf (PDF)

  Projekt v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III.pdf (PDF)

   

  Zapojení, spoluúčast v projektu:

 • 2020 - 2022: Postoje, motivace, chování a výsledky žáků na prvním stupni základní školy v návaznosti na preprimární vzdělávání (OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016365)
 • © 2001–2024 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑