Přeskočit navigaci

Děkujeme

Naše aktivity by se neobešly bez bohaté a nezištné pomoci mnoha našich příznivců, především z řad rodin dětí a učitelů. Samotnému založení předcházelo několik let intenzivních jednání a příprav, na nichž se dobrovolně podílely desítky lidí, kteří i po jejím vzniku nadále pečují o dobré fungování a prosperitu školy.

Pomoc má však ještě mnohé další podoby – od podílení se na úpravách tříd, přes organizaci slavností a školních projektů, pomoc při propagaci školy až po vyhledávání dárců a podporu materiální. Jedině díky této angažované pomoci a spolupráci učitelů s rodiči můžeme dětem a jejich rodinám nabídnout řadu nadstandardních aktivit.

Zvláštní poděkování patří těmto dárcům, kteří nás podpořili:

logo MAITREA

MAITREA – inspirace srdcem

www.maitrea.cz

 

logo dm

dm drogerie markt s.r.o.

www.dm-drogeriemarkt.cz

 

logo Arche Noah

Arche Noah

www.arche-noah.at

 

a mnoha dalším.

 

Granty

znak Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

www.kraj-jihocesky.cz

Díky poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu programu rozvoje kraje pro rok 2010 z grantového programu Opravy a rekonstrukce mateřských škol bylo možné v roce 2010 realizovat projekt Waldorfská mateřská škola.

Projekt byl zaměřený na nákup zařízení, dovybavení všech tříd a ostatních vnitřních prostor Waldorfské mateřské školy. Díky tomu došlo k optimalizaci zázemí pro děti, které Waldorfskou mateřskou školu navštěvují a velmi podstatně se také zlepšilo zázemí pro personál MŠ.

Velmi děkujeme.

© 2001–2024 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑