Přeskočit navigaci

Projekt Waldorfského lycea v Českých Budějovicích,
zakládání 2014 - 2015

Naposledy upraveno 12. 5. 2016 v 14:42.

O. p. s. má za cíl realizovat v krajské městě ucelený vzdělávací model waldorfské pedagogiky od mateřské po střední školu. Zájem žáků a rodičů obou jihočeských základních waldorfských škol je dlouhodobě jednoznačný. O studium na Waldorfském lyceu je zájem i ze strany žáků a rodičů ostatních základních škol - jako je tomu i v případě waldorfských liceí v Praze, Příbrami, Ostravě a Semilech.

Na projektu pracuje intenzivně odborná skupina. Postupně jsou připraveny veškeré zákonem požadované i další materiály pro podání žádosti v termínu - tak, aby Lyceum mohlo zahájit svou činnost od září 2015.

 

Postupný vývoj událostí

Září 2014

O. p. s. podává na Krajský úřad Jihočeského kraje žádost rozšíření o střední školu.

Listopad 2014

Krajský úřad Jihočeského kraje (JčK) zasílá dopis, kde se odvolává zejména na nesoulad žádosti s dlouhodobými záměry ČR i JčK a vyzývá o. p. s. k zaslání vyjádření.
Dopis z JčK (formát PDF, 55 kB)

O. p. s. zasílá vyjádření, kde reaguje na všechny „sporné“ body a údajný nesoulad jasnými argumenty vyvrací.
Vyjádření o. p. s. k dopisu z JčK (formát PDF, 75 kB)

Přesto vydává Krajský úřad JčK 28. 11. 2014 stanovisko, kde zápis SŠ do rejstříku nedoporučuje. Své rozhodnutí zdůvodnňuje jednak účelově interpretovaným „nesouladem“ žádosti s dlouhodobými záměry ČR i JčK (aniž by obdržené vyvracející argumenty o. p. s. nějak reflektoval) a dále chybně uvádí, že by došlo k nárůstu zatížení státního rozpočtu.
(Pozn.: Což je naprostý nesmysl, protože normativní finance (z daní rodičů) putují za studentem na školu, kterou studuje. Nedošlo by tedy k navýšení, ale pouze k přesunu. Z praxe dokonce vyplývá prokazatelný OPAK, protože provoz nestátní školy je pro stát levnější.)

Žádost se svým negativním stanoviskem postupuje Krajský úřad JčK na MŠMT.
Rozhodnutí - Krajský úřad Jihočeského kraje (formát PDF, 1 MB)

Únor 2015

MŠMT umožňuje o. p. s. nahlédnout do podkladů, na základě kterých připravuje rozhodnutí. Při nahlédnutí o. p. s. zjišťuje, že Krajský úřad Jihočeského kraje mimo jiné „opomněl“ k předaným podkladům připojit dokument: Vyjádření o.p.s. k dopisu z JčK (viz výše)
Vyjádření o. p. s. k dopisu z JčK (formát PDF, 75 kB).

Březen 2015

10. 3. 2015 vydává MŠMT zamítavé rozhodnutí. Odvolání je možné do 15 dnů.
Rozhodnutí - MŠMT (formát PDF, 3,5 MB)

O. p. s. s rozhodnutím zásadně nesouhlasí a připravuje odvolání (právní rozklad).
Tisková zpráva o. p. s. k 16. 3. 2015 (formát PDF, 40 kB)

Odezvy v médiích

26. 3. 2015 zasílá o. p. s. odvolání - právní rozklad

Rozklad zřizovatele proti rozhodnutí MŠMT (formát PDF, 865 kB)

Tisková zpráva o. p. s. – „Ministerstvo školství rozhodlo ve věci waldorfské střední školy nezákonně“:
Tisková zpráva o. p. s. k 30. 3. 2015 (formát PDF, 39 kB)

Kladné hodnocení školy v inspekčních zprávách ČŠI zde »

31. 3. 2015  dopis od premiéra Mgr. Bohuslava Sobotky (PDF, 342 kB)
„…dopisem jsem pana ministra požádal, aby se peticí důkladně zabýval a informoval mě o jejím způsobu vyřízení.“

Duben 2015

Květen 2015

4. 5. 2015, tisková zpráva o. p. s.: „Úřednická zvůle: Ministerstvo školství protahováním rozhodnutí zamezuje vzniku Waldorfského lycea v Českých Budějovicích“
Tisková zpráva o. p. s. k 4. 5. 2015 (formát PDF, 55 kB)

Čekáme na vyjádření MŠMT k rozkladu podanému 26. 3. 2015.

Rozklad zřizovatele proti rozhodnutí MŠMT (formát PDF, 865 kB)

Červen 2015

Stále čekáme na vyjádření MŠMT k rozkladu podanému 26. 3. 2015.

Červenec 2015

Stále čekáme na vyjádření MŠMT k rozkladu podanému 26. 3. 2015.

Srpen 2015

Nová ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. (krátce ve funkci) žádost o zápis waldorfského lycea do rejstříku škol zamítla.

Vyjádření a zamítavé rozhodnutí MŠMT (formát PDF, 488 kB)

O otevření lycea se ale rozhodně budeme snažit nadále, nyní hledáme další možnosti. O dalším postupu Vás budeme informovat. Děkujeme za podporu.

Petice na podporu vzniku Waldorfského lycea v Českých Budějovicích
K 30. 3. 2015 získala petice v součtu již 4.483 podpisů (elektronická + papírová podoba petice).
Petici je možné podepisovat stále: elektronická petice zde     
Děkujeme za podporu.

 

"Druhé kolo" ... září 2015 - dosud

 

© 2001–2019 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑