Přeskočit navigaci

Naposledy upraveno 13. 5. 2024 v 15:11

Maturita

Studium na waldorfském lyceu je ukončeno maturitní zkouškou

Strukturu i obsah společné i profilové části určuje zákon. K získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je třeba úspěšně složit obě části zkoušky.

Profilová část se skládá ze tří povinných zkoušek: obhajoby maturitní odborné práce a dvou zkoušek z volitelných předmětů – ze zvoleného zaměření a z předmětů vyučovaných v povinném vzdělávacím základu.

Do profilové části maturitní zkoušky byly zařazeny povinné zkoušky: zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou písemné práce a ústní zkoušky a zkouška z cizího jazyka konaná formou písemné práce a ústní zkoušky, pokud si ji žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky.

Přehled maturitních předmětů

Seznam literárních děl

Stanovení způsobu záznamu vytvořeného textu písemné práce z ČJL a CJ

 

© 2001–2024 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑