Přeskočit navigaci

Občanské sdružení W collegium

Na počátku roku 2000 se začala v Českých Budějovicích scházet skupina lidí sympatizujících s waldorfskou pedagogikou s cílem založit waldorfskou školu. Postupně se rozrůstala a získávala další zájemce. Od druhé poloviny roku 2001 se iniciativa již scházela pravidelně jedenkrát za měsíc. Mimo tyto schůzky směřující k naplnění cíle pořádala též akce pro rodiče a děti a odborné přednášky pro širokou veřejnost o waldorfském školství a nejen o něm.

V prosinci 2001 bylo založeno občanské sdružení W collegium. Hlavním důvodem vzniku občanského sdružení byla potřeba právní subjektivity pro založení waldorfské mateřské školy a základní školy a jejich podpora. Sdružuje zájemce o waldorfskou pedagogiku z řad rodičů, pedagogů i širší veřejnosti z Českých Budějovic a okolí.

Občanské sdružení má snahu maximálně podpořit šíření myšlenek waldorfské pedagogiky a jejich aplikace do běžného života, podpořit vzdělávaní pedagogů, ale i rodičů a poskytovat informace veřejnosti o waldorfské pedagogice a anthroposofii formou pořádání přednášek, seminářů a kurzů a další osvětové činnosti.

----

Ve spolupráci s městem České Budějovice byly v září 2004 otevřeny dvě třídy mateřské školy při MŠ Nerudova, pracující na principu waldorfské pedagogiky. Občanské sdružení se zasadilo o jejich vznik a po dobu jejich existence (do doby založení vlastní školky) aktivně podporovalo a spolu-provozovalo jejich činnost.

Dalším krokem bylo zajištění návaznosti výchovy a vzdělávání na shodných principech waldorfské pedagogiky, které bylo realizováno otevřením 1. třídy při Základní škole v Hluboké nad Vltavou dne 4.9.2006.

----

Po mnohaletém náročném úsilí se ve spolupráci s mnoha rodiči, učiteli, občanským družením a dalšími institucemi podařilo otevřít vlastní školu. Základní škola waldorfská České Budějovice o.p.s. svůj provoz slavnostně zahájila dne 1.9.2008. Je tak první alternativní základní školou v Českých Budějovicích a navazuje na činnost waldorfských tříd v Hluboké nad Vltavou (hlubocké waldorfské třídy přecházejí pod českobudějovickou waldorfskou školu).

Dalším milníkem bylo otevření waldorfské mateřské školy ve čtvrtek 3. 9. 2009 v budově bývalé mateřské školky na Rudolfově, akcí nazvanou „Pohádkový začátek“.

Zřízením a úspěšným provozováním dnes již plně organizované základní školy s devíti třídami a mateřské školy, se občanskému sdružení W collegium dlouhodobě a kontinuálně daří plnit cíle, které si při svém založení vytýčilo.

30. 4. 2013

Magdalena Kubínová Šebelková

Soubory ke stažení

Stanovy o. s. W collegium (formát PDF, 160 kB)
Přihláška do o. s. W collegium (formát DOC, 32 kB)

© 2001–2024 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑