Přeskočit navigaci

FINANCOVÁNÍ a MOŽNOSTI PODPORY ŠKOLY

Financování naší školy probíhá z větší části formou státní dotace. Soukromá škola je státem dotována podle Zákona č. 306/1999 o poskytování dotací soukromým školám na základě normativů
(na žáka/dítě), které vydává MŠMT a mění se každý rok.

Škola, která je zapsána do školského rejstříku, má nárok na dotaci ve výši 60% normativu na základě každoroční žádosti školy. O tzv. zvýšenou dotaci (u MŠ a ZŠ o 40% a u SŠ pouze 30%) žádá každý rok a k žádosti musí doložit:

  • protokol o kontrole ČŠI, že dosahuje alespoň průměrného hodnocení a že závažně neporušujeme právní předpisy
  • že je o. p. s. nezisková organizace (audit)
  • doklad, že funguje 1 rok a více
  • výroční zprávu za předcházející období
  • vyúčtování dotace za předcházející období

Částka, kterou soukromá škola dostane z dotací (základní + zvýšená), je o cca 30% nižší než částka, kterou dostane státní škola z normativu na neinvestiční výdaje a od zřizovatele na provoz. Soukromá škola je sama sobě zřizovatelem – musí vybírat školné, které řeší tento deficit. Dosud nám byla vždy přiznána dotace základní i zvýšená.

Jednou z priorit školy je zpřístupnění všem sociálním vrstvám, proto je u nás školné ve zcela jiné cenové hladině než u komerčních nestátních škol.

Je tedy velkou pomocí, a v rámci společenství i vědomým sociálním projevem, že někteří rodiče platí dobrovolně vyšší školné a poskytují i dary.

Velmi pomáhá i průběžná iniciativa mnoha rodičů při získávání potřebných finančních darů, pomoc dodáním nebo zajištěním materiálu, různých služeb, výhod či dobrovolná práce ve prospěch školy.

Děkujeme.

S ohledem na rozvoj školy, lepší podmínky pro děti, zaměstnance školy a pro realizaci projektů hledáme další možnosti financování.

Aktuálně byly jako prioritní vyhodnoceny následující oblasti

  • Podpora nových pracovních pozic:
   - fundraiser
   - školní psycholog
  • Podpora sociálního programu – pomoc s platbou školného, zejména rodinám v nouzi
  • Podpora léčebné eurytmie
  • Podpora dalšího vzdělávání pedagogů
  • Podpora mzdových prostředků pro asistenty pedagogů
  • Podpora mzdových prostředků pro pedagogy
  • Podpora projektu Společná škola - příprava záměru pro společný prostor WŠ v Č. Budějovicích - směřování k ideálnímu stavu = MŠ, ZŠ a SŠ pod jednou
   střechou/na jednom pozemku

 
Pokud byste chtěli školu, některou z uvedených oblastí, či adresně konkrétní projekt podpořit, obraťte se prosím na kancelář školy: kancelar@waldorfcb.cz

Mgr. Milena Vlčková, tel. 725 071 245
Věra Mulica Šulistová, tel. 725 523 104

Finanční dary je možné odečíst ze základů daně na základě námi vystavené darovací smlouvy.

Dary je možné poskytovat i anonymně.

--------------------------------------

Pro podporu financování školy byl založen i Nadační fond WalDík www.nfwaldik.cz

NF WalDík

 

© 2001–2024 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑