Přeskočit navigaci

Naposledy upraveno 3. 5. 2017 v 11:03.

Projekt založení Waldorfského lycea v Českých Budějovicích,
zakládání (3) 2016 – 2017Posloupnost nejdůležitějších událostí


Červen 2016

Běhemn od června 2016 absolvovala o. p. s. mnohá setkání a jednání s představiteli Kraje, významnými zaměstnavateli v regionu i dalšími.

Září 2016

30. 9. 2016 podává o. p. s. na Krajský úřad Jihočeského kraje žádost rozšíření o střední školu.

Listopad 2016

28. 11. 2016 – Rada Jihočeského kraje vydává SOUHLASNÉ stanovisko.

Výňatek z rozhodnutí:
"OŠMT po vyhodnocení podmínek DLZ (Dlouhodobého záměru) kraje i DLZ ČR a s ohledem na určitou jedinečnost nabídky Kombinovaného lycea v rámci kraje a návaznost na etablované základní školy waldorfské v kraji doporučuje ponechat rozhodnutí v rámci přenesené působnosti na MŠMT s tím, že vznik této střední školy je novým vedením kraje podporován.
Jedná se o nabídku vzdělávání, která v kraji zatím není nabízena, waldorfská pedagogika je v současné době již nedílnou součástí vzdělávání a v rámci kraje by došlo k vytvoření ucelené nabídky waldorfského vzdělávání, a to od předškolního, základního a nyní až po střední vzdělávání."

SOUHLASNÉ stanovisko Rady Jihočeského kraje (formát PDF, 870 kB)

Duben 2017

19. 4. 2017 – MŠMT vydává ZAMÍTAVÉ rozhodnutí

ZAMÍTAVÉ rozhodnutí MŠMT (formát PDF, 750 kB).

 

Nevzdáme to!

O. p. s. s rozhodnutím nesouhlasí a aktuálně připravuje další příslušné kroky.

 

© 2001–2019 QUIN.CZ   tiráž | mapa stránek | nahoru ↑